Kaaskathedraal

Duurzaam Samen de toekomst in!

8 juli 2019 is de dag welke in ons geheugen gegrift staat. Deze datum zijn we overgestapt van de oude naar de nieuwe kaasmakerij. Liefkozend; ”De kaaskathedraal”. De naam kaaskathedraal verwijst natuurlijk niet alleen naar het mooi streekproduct Brömmels geitenkaas, maar ook naar de zichtbare houten constructie met authentieke pen-gatverbindingen.

De eeuwenoude manier van constructie is gecombineerd met hoogwaardige isolatiepanelen en moderne apparatuur. De nieuwbouw sluit hierdoor naadloos aan bij de bestaande gebouwen en voldoet aan de moderne eisen om een hoogwaardig product te produceren.

Door over te gaan van standpastuerisatie op een doorstroompasteur is een grote stap gemaakt in het vergroenen. De verwachtte energiebesparing is 95%! Verdere vergroening vindt plaats door het voorverwarmen van water door middel van heathpipes. Deze warmen met behulp van zonne-energie water op.

In een kathedraal wordt een geloof verkondigd. Bij de Brömmels is het geen religie wie uitgedragen wordt, maar het vaste geloof in mooie streekproducten. Naast de productie van Brömmels geitenkaas, kunnen “buurboeren” kaas komen of laten maken. Voor deze buurboeren is een toekomst met kleinschalige landbouw mogelijk in plaats van het bekende schaalvergroten en bulkproductie. In het eerste jaar na ingebruikname is er al dankbaar gebruik gemaakt door buurboeren met als gevolg dat er een kwartet aan verschillende kaassoorten is geproduceerd. Geitenkaas, buffelkaas, schapenkaas en koekaas.

De nieuwbouw heeft een kijkruimte om praktisch te gaan beleven hoe levensmiddelen gemaakt worden. Het geven van workshops behoord tot de mogelijkheden. Door zelf praktisch het product te vervaardigen wordt de kennis van levensmiddelenproductie beter opgenomen en de opgedane kennis blijft beter hangen.

De investering in de “kaaskathedraal” gaf een grote financiële druk, welke volgens onze berekening moest kunnen, maar ook grote risico’s met zich mee bracht. Dankzij de steun van Leader Achterhoek zijn de ambitieuze plannen tot uitvoering gekomen.

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm

https://www.leaderachterhoek.nl/