Natuurterrein

Al in 1985 zijn wij begonnen met het aanplanten van de eerste hagen en fruitbomen, dat was de start van een totaal veranderende boerderij.

Toen wij de boerderij in 1995 overnamen, zijn wij gestopt met het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Dit heeft als gevolg gehad dat het grasland langzaam is gaan veranderen naar een grasland met een grotere diversiteit aan grassen maar ook aan andere planten en kruiden.

In 1997 is ook de leemkolke aangepakt. Ooit was dit een leemput waar leem voor het maken van bakstenen werd gegraven. Dit heeft men in latere tijden weer geëgaliseerd tot een soort moeras. Wij hebben de put weer laten uitgraven, en de rest als moeras gelaten. Veel kikkers, salamanders en hazelwormen genieten nu van deze plek. Door deze natuurlijke landbouw is er veel veranderd, hadden we rond 1990 één paartje boerenzwaluwen, nu zijn dat er wel tien tot vijftien. Wie denkt dat de mus zeldzaam is, moet maar eens bij ons komen kijken, staartmezen, puttertjes, vinken, de geelgors en de nachtegaal, allen voelen zichthuis op de Brömmels.

Na 25 jaar is ons 11 hectare grote bedrijf weer zoals Bert het zich kan herinneren van vroeger.